Project
De Nova Droog

Foundation Denova en Stichting Denova hebben in de periode december 2020 tot en met maart 2021 een behoefteonderzoek gehouden onder de bewoners van De Nova, een kleine woongemeenschap nabij Rawsonville, Zuid-Afrika. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een groot deel van de bewoners aangaven dat zij hun woningen willen verbeteren: Water- en winddicht maken. Denova Foundation heeft vervolgens ervoor gekozen in eerste instantie de huizen van families met kinderen te repareren.

Project

De Nova Droog

Water- en winddicht maken van woningen

Stichting Denova is opgericht in maart 2020. De stichting vindt het belangrijk dat hulp en financiële middelen direct gaan naar degenen die dat nodig hebben. We werken daarom samen met onze plaatselijke zusterstichting Denova Foundation, met de leiders van de gemeenschap en we zijn ook veel in gesprek met de andere bewoners via social media. Door transparant te werken zorgt de sociale controle in de wijk ervoor dat de fondsen ook op de juiste manier besteed worden.

Missie
Stichting Denova wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van de armoede (Duurzame ontwikkelingsdoel nummer 1 van de Verenigde Naties, SDG1) in de wijk De Nova Rawsonville. Dit betekent dat:

  • Mensen voldoende inkomen hebben voor eten/drinken, onderdak, vervoer, scholing, ziektekosten en recreatie.
  • Mensen in goed gebouwde huizen wonen met sanitair met warm/koud water in huis, elektriciteit en internet.
  • In het dorp voorzieningen zijn zoals: goede medische zorg, goede scholen, sport/muziek en kunstmogelijkheden, openbaar vervoer, kinderopvang en een trainingscentrum.

Visie

  • Hulp en financiële steun gaat direct naar degenen die het nodig hebben.
  • De lokale bevolking bepaalt wat nodig is.
  • Duurzame ondersteuning op kleine schaal gericht op zelfbeschikking en -ontwikkeling.

Aanleiding project De Nova Droog
Foundation Denova en Stichting Denova hebben in de periode december 2020 tot en met maart 2021 een behoefteonderzoek gehouden onder de bewoners van De Nova, een kleine woongemeenschap nabij Rawsonville, Zuid-Afrika. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een groot deel van de bewoners aangaven dat zij hun woningen willen verbeteren: Water- en winddicht maken. Denova Foundation heeft vervolgens ervoor gekozen in eerste instantie de huizen van families met kinderen te repareren.

Ons verhaal
Jacobus Jooste, oprichter van de stichting komt uit De Nova en heeft daar tot zijn tiende gewoond. Zijn vader overleed voordat Jacobus geboren was en zijn moeder kon door haar eigen problemen niet voor hem zorgen. Verschillende familieleden en mensen uit de gemeenschap hebben ervoor gezorgd dat Jacobus als kind toch altijd iets te eten en een plek om te slapen had. Het Afrikaanse gezegde: ‘It takes a village to raise a child’, is letterlijk van toepassing op Jacobus.

Jacobus woont nu in Nederland met zijn Nederlandse vrouw Marieke Jooste-Heinkens (mede-oprichter van Stichting Denova) en zij willen de rijkdom van Nederland delen met de mensen die voor Jacobus in zijn jonge jaren gezorgd hebben. De meeste bewoners van De Nova leven onder de armoedegrens en op het platteland zijn er zeer weinig voorzieningen en er is weinig werkgelegenheid.

Doelstellingen en beoogde resultaten
Winter op het platteland van het Zuid-Afrikaanse dorp Rawsonville kan koud, nat en winderig zijn. De huizen hebben geen centrale verwarming en zijn niet geïsoleerd. Wat nog vervelender is, zijn de lekkende daken en water dat via de vloeren en muren de woningen binnen stroomt. Dit zijn erg ongezonde leefomstandigheden, zeker voor kinderen.

Daarom gaat Stichting Denova geld inzamelen om de huizen van 50 families repareren. Dit kan voor €300,- per huis. De doelstelling is om op 1 oktober 2021 te kunnen beginnen met de renovatie van 50 woningen van families met kinderen. Het streven is deze herstelactie af te ronden eind januari 2022, zodat de bewoners van de gerenoveerde woningen de Zuid-Afrikaanse herfst en winter ingaan met een droog huis.

De tweede doelstelling is dat de renovatie door de eigen bevolking ter hand genomen wordt. Ook hier is de uitspraak ‘It takes a village to raise a child’  van toepassing. Daartoe wordt voldoende (hand)gereedschap aangeschaft. Dit gereedschap blijft voor de bewoners ter beschikking, zodat zijn ook voor andere werkzaamheden hiervan gebruik kunnen maken.

Daarmee worden zij een stuk onafhankelijker van hulp van buiten. Reparaties aan andere woningen die nu nog buiten het plan vallen, kunnen dan ter hand genomen worden.

Doelgroep
De doelgroep zijn de bewoners van vijftig woningen. De Zuid-Afrikaanse Denova Foundation heeft ervoor gekozen om de huizen van gezinnen met kinderen als eersten aan te pakken. Kinderen worden in de ongezonde leefomstandigheden snel ziek. Zij moeten daardoor verzuimen hun school. De achterstanden die ze dan oplopen, zijn lastig in te halen.

Project

De Nova Droog

Beelden zeggen vaak (nog) meer dan woorden. Deze hiernaast spreken voor zich.

Bezoek ook de website van dit mooie project: