Over ons

De doelstelling van deze stichting is het dienen van het algemeen nut in Nederland en in ontwikkelings-/derdewereldlanden door het realiseren van betrokken maatschappelijke doelen. De stichting heeft geen winstoogmerk. De middelen van de stichting zullen uitsluitend worden aangewend ter verwezenlijking van deze doelen. 

Algemene gegevens & Bestuur

Stichting De Zonnekoningin

Stichting de Zonnekoningin
Stationsstraat 9
4872 TA Etten-Leur

Telefoonnummer
06-37277058

Mailadres
info@zonnekoningin.nl

Bankrekening
NL95 ABNA 0857 4265 67

KvK: 74624490                       
RSIN: 859972793

Marian van Meerwijk

Voorzitter

Grote Spie 41
4819 CN Breda
06-52124755

Noortje Brouwers

Secretaris

Stationsstraat 9
4872 TA Etten-Leur
06-53512640

Wilbert Aarts

Penningmeester

Zandberglaan 33
4818 GH Breda
06-37277058

In Memoriam

Cis Heerkens

In mei 2021 hebben we afscheid genomen van onze geliefde vriendin en initiatiefneemster van de Stichting de Zonnekoningin. Cis was een bijzondere vrouw met een groot hart.

Zij wijdde haar leven aan personen die om welke reden dan ook een steuntje in de rug konden gebruiken. Een steuntje dat hen hielp weer een geheel eigen betekenisvol leven op te bouwen. Deze passie zat er al vroeg in. Al gedurende haar studie culturele maatschappelijke vorming is ze actief geweest om de vrouwen van Sierra Leona en Liberia te ondersteunen om meer voor zichzelf op te komen. Ze leerde hen wat onafhankelijkheid was en hoe ze door aan het werkt te gaan dit vorm konden geven. De vrouwen leerden om prachtige doeken te naaien, kleuren en te verkopen.
Na de studie heeft Cis haar leven geweid aan het verbeteren van het bestaan van mensen in nood in Nederland. Onder andere gedurende haar baan bij 't Opstapje' waar ze werk en nachtopvang creëerde voor dak en thuislozen. Maar ook bij Stichting Vluchtbed (later 'Monidaal centrum)', waar asielzoekers informatie, advies en tijdelijk onderdak konden krijgen. Vanuit deze Stichting werkte Cis nauw samen met Steunpunt Ongedocumenteerden. 

Zoals Cis haar werkzame leven inrichtte was ze ook privé. Iedereen in haar naaste omgeving die tijdelijk wat ondersteuning kon gebruiken was bij haar altijd van harte welkom. Wij danken Cis voor de inspiratie die ze ons gegeven heeft. In haar geest zullen wij de Stichting voortzetten zoals zij dat graag zou zien. 

Stichting De Zonnekoningin tracht door het verlenen van financiële steun aan ANBI-stichtingen (actief in binnen- en buitenland) op cultureel, vluchtelingen en sociaal terrein meer mensen van ‘schaduw naar zon’ te bewegen.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Na iedere bestuursvergadering wordt een Nieuwsbrief opgesteld.

Contact

Stationsstraat 9
4872 TA Etten-Leur

06-37277058
info@zonnekoningin.nl
www.zonnekoningin.nl

NL95 ABNA 0857 4265 67

KvK: 74624490                       
RSIN: 859972793