Aanvraag indienen

Er zijn criteria opgesteld waaraan een aanvraag dient te voldoen. Zie hieronder de voorwaarden en de link naar het aanvraagformulier.

Aanvraag voor bijdrage

  • Aanvragen moeten via onderstaande button ingediend worden (deze wordt doorgelinkt naar een formulier op Google Formulieren).
  • Het formulier dient volledig ingevuld te worden.

Het bestuur (en adviseurs) vergadert 4 keer per jaar (3e woensdag van de laatste maand van het kwartaal). Een aanvraag dient maximaal een week voor de volgende vergadering te worden ingediend. Maximaal 1 maand na de vergadering kan de aanvrager de terugkoppeling verwachten.

Stichting De Zonnekoningin tracht door het verlenen van financiële steun aan ANBI-stichtingen (actief in binnen- en buitenland) op cultureel, vluchtelingen en sociaal terrein meer mensen van ‘schaduw naar zon’ te bewegen.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Na iedere bestuursvergadering wordt een Nieuwsbrief opgesteld.

Contact

Stationsstraat 9
4872 TA Etten-Leur

06-37277058
info@zonnekoningin.nl
www.zonnekoningin.nl

NL95 ABNA 0857 4265 67

KvK: 74624490                       
RSIN: 859972793