Aanvraag indienen

In het derde kwartaal van 2021 zijn criteria opgesteld waaraan een aanvraag dient te voldoen. Zie hieronder de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Aanvraag voor bijdrage

Gelieve uw aanvraag zo volledig mogelijk in te dienen.

 • Aanvragen moeten via het formulier op deze website ingediend worden.
 • Aanvragen dienen minimaal het volgende bevatten:
  • Een beknopte omschrijving van de ANBI-stichting;
  • Het KvK-nummer, RSIN-nummer en naam website;
  • De tenaamstelling van het rekeningnummer moet hetzelfde zijn als de ANBI-stichting;
  • Beknopte omschrijving van het te financieren project/activiteit met het gestelde doel (max 8 regels);
  • Welk bedrag wordt gevraagd, alsmede een begroting;
  • De wijze en periode waarop een terugkoppeling verwacht wordt (incl. foto’s);
  • Aanvragers gaan automatisch akkoord met publicatie op de website van de Zonnekoningin.nl.
  • Of de aanvraag reeds besproken is met betrokkenen van de Stichting (en met wie).

Het bestuur (en adviseurs) vergadert 4 keer per jaar (3e woensdag van de laatste maand van het kwartaal). Een aanvraag dient maximaal een week voor de volgende vergadering te worden ingediend. Maximaal 1 maand na de vergadering kan de aanvrager de terugkoppeling verwachten.

De gegevens van uw aanvraag

Velden met een * zijn verplicht
(De tenaamstelling van het rekeningnummer moet hetzelfde zijn als van de ANBI-stichting)

Stichting De Zonnekoningin tracht door het verlenen van financiële steun aan ANBI-stichtingen (actief in binnen- en buitenland) op cultureel, vluchtelingen en sociaal terrein meer mensen van ‘schaduw naar zon’ te bewegen.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vanaf eind 2021 wordt er na iedere bestuursvergadering een Nieuwsbrief opgesteld.

Contact

Stationsstraat 9
4872 TA Etten-Leur

06-37277058
info@zonnekoningin.nl
www.zonnekoningin.nl

NL95 ABNA 0857 4265 67

KvK: 74624490                       
RSIN: 859972793