Missie: 'van schaduw naar zon'

Stichting De Zonnekoningin heeft als doel een algemeen belang te dienen. Dit doet zij door middel van het verlenen van financiële steun aan Nederlandse ANBI-stichtingen. Stichtingen die in binnen- en buitenland op cultureel, vluchtelingen en/of sociaal terrein meer mensen van ‘schaduw naar zon’ bewegen.

Visie

De doelstelling van deze stichting is het dienen van het algemeen nut in Nederland en in ontwikkelings-/derdewereldlanden door het realiseren van betrokken maatschappelijke doelen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De middelen van de stichting mogen uitsluitend worden aangewend ter verwezenlijking van bovengenoemde doelen. 

Het bestuur dient bij het opstellen van de begroting minimaal de jaarlijkse opbrengsten uit het vermogen aan te wenden om de projecten te ondersteunen. Tevens heeft het bestuur de mogelijkheid om grotere projecten te ondersteunen waarbij er mag worden ingeteerd op het vermogen.

Het bestuur zoekt aansluiting bij andere ANBI-stichtingen om zo haar doelen te bereiken.

Strategie

In het derde kwartaal van 2021 zijn de volgende zaken aangepast t.b.v. de ANBI-status:

  • de statuten;
  • het beleidsplan;
  • de website.

Tevens is er binnen het Bestuur afgesproken waaraan een aanvraag moet voldoen ter beoordeling van een te ondersteunen project. Hierbij valt te denken aan:

  • omschrijving project/activiteit met het gestelde doel;
  • bedrag dat wordt gevraagd met onderliggende begroting;
  • beknopte omschrijving van de ANBI-instelling;
  • verantwoording achteraf/terugkoppeling na voltooiing project (o.a. ter publicatie deze website).

Op de website is een ‘procedure aanvraag’ vermeld.
 
Stichtingen zonder ANBI-status die het beogen van winst tot hun doelstelling hebben komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Ook personen komen niet aanmerking.

Stichting De Zonnekoningin tracht door het verlenen van financiële steun aan ANBI-stichtingen (actief in binnen- en buitenland) op cultureel, vluchtelingen en sociaal terrein meer mensen van ‘schaduw naar zon’ te bewegen.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Na iedere bestuursvergadering wordt een Nieuwsbrief opgesteld.

Contact

Stationsstraat 9
4872 TA Etten-Leur

06-37277058
info@zonnekoningin.nl
www.zonnekoningin.nl

NL95 ABNA 0857 4265 67

KvK: 74624490                       
RSIN: 859972793

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten