Missie: 'van schaduw naar zon'

Stichting De Zonnekoningin tracht door het verlenen van financiële steun aan personen of instellingen (in binnen- en buitenland) op cultureel, vluchtelingen en sociaal terrein meer mensen van ‘schaduw naar zon’ te bewegen.

Visie

De doelstelling van deze stichting is het dienen van het algemeen nut in Nederland en in ontwikkelings-/derdewereldlanden door het realiseren van betrokken maatschappelijke doelen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De middelen van de stichting mogen uitsluitend worden aangewend ter verwezenlijking van bovengenoemde doelen. 

Het bestuur dient bij het opstellen van de begroting minimaal de jaarlijkse opbrengsten uit het vermogen aan te wenden om de projecten te ondersteunen. Tevens heeft het bestuur de mogelijkheid om grotere projecten te ondersteunen waarbij er mag worden ingeteerd op het vermogen.

Indien het bestuur het zinvol acht kan er aansluiting worden gezocht bij andere stichtingen om haar doelen zo te bereiken.

Strategie

Voor einde einde van het 3e kwartaal van 2021, gaat het bestuur bepalen hoe zij projecten moet beoordelen. Hierbij valt te denken aan:

  • omschrijving project/activiteit met het gestelde doel;
  • bedrag dat wordt gevraagd met onderliggende begroting;
  • beknopte omschrijving van de persoon of instelling;
  • verantwoording achteraf/terugkoppeling na voltooiing project (o.a. ter publicatie op website www.stichtingdezonnekoningin.nl).

Op de website is een ‘procedure aanvraag’ vermeld.
 
Instellingen die het beogen van winst tot hun doelstelling hebben komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Stichting De Zonnekoningin tracht door het verlenen van financiële steun aan personen of instellingen (in binnen- en buitenland) op cultureel, vluchtelingen en sociaal terrein meer mensen van ‘schaduw naar zon’ te bewegen.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vanaf eind 2021 wordt er na iedere bestuursvergadering een Nieuwsbrief opgesteld.

Contact

Wilhelminapark 6
4818 SM Breda

06-51988434
st.de.zonnekoningin@hotmail.com
stichtingdezonnekoningin.nl

KvK: 74624490                       
RSIN: 859972793

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten