Een header heading
Sossah Ambulance

Voor het St. Anthony's Hospital in Ghana heeft Stichting De Zonnekoningin een bijdrage geleverd, zodat er een gloednieuwe ambulance aangeschaft kon worden. Het overgebleven budget wordt geinvesteerd in het professionaliseren van de organisatie van het ziekenhuis.

Bekijk button
Een content subheading

Sossah Ambulance

Aanschaf van een ambulance voor St. Anthony's Hospital

In Dzodze, in de Volta Regio in Ghana, staat al meer dan 60 jaar het St. Anthony’s Hospital, een voormalig missie-ziekenhuis dat ook de allerarmsten dient. Het heeft een goed functionerend bestuurlijk orgaan, een deugdelijk financieel beheer en is bekend in heel Ghana en tot ver over de grens.

Annemieke, de initiatiefnemer van SOSSAH, is in 1964 geboren in het ziekenhuis waar haar vader in 1960 als eerste tropenarts aan de slag ging, samen met haar moeder die er in het laboratorium werkte. Het ziekenhuis gaat ook naar de mensen in de kwetsbare gemeenschappen rondom Dzodze om hulp te bieden en e.e.a. in kaart te brengen.

Unieke samenwerking in Ghana
Stichting Onderlinge Samenwerking St Anthony’s Hospital in Dzodze Ghana (SOSSAH) is een organisatie die in de Volta Regio in Ghana op eigen wijze samenwerkt met én steun biedt aan het ziekenhuis en de kwetsbare gemeenschappen rondom. Dat zijn voornamelijk. grote, arme en kinderrijke boerengezinnen waar de kinderen veelal nog gezien worden als extra handjes voor het zware werk op het land. Maar ook geeft zij steun aan weduwen, gehandicapten, kortom de kwetsbaren. Daarnaast steunt zij het ziekenhuis materieel en bij “wat op hun pad komt”, zoals bv. de huidige Covid19 pandemie. Zij geeft acute hulp bij voedsel- en/of watertekort. Dit wordt vaak gecombineerd met het geven van voorlichting aan deze kwetsbare groepen. Samen maken wij hulp mogelijk, óók voor de allerarmsten.

Hoe werken wij?
In Ghana bezoekt Justine, verpleegkundige in de gezondheidszorg, geregeld de vele kwetsbare huishoudens, verspreid over diverse dorpjes. Ze helpt hen bij het vinden van medische hulp. Want er zijn veel zaken waarbij hulp noodzakelijk is. Justine neemt de meest kwetsbaren onder hen op in haar sociale programma. In Nederland ontplooit SOSSAH vele activiteiten: projecten en acties, presentaties, crowdfunding en samenwerking met partners. Zowel het ziekenhuis als de gemeenschappen ontvangen hulp in de vorm van medische apparatuur, voedsel, water, zorg, voorlichting en soms ook financiële support, voor bv. scholing, wat ten goede komt aan de zelfredzaamheid.

Onderlinge Samenwerking
SOSSAH werkt in Ghana nauw samen met onder meer het ziekenhuis, de dorpsraad, de ouderenraad van de kerk en met de lokale overheden. Vanuit Nederland werkt SOSSAH samen met gespecialiseerde partnerorganisaties in Nederland en Duitsland. Op die manier kunnen wij de krachten bundelen, beschikken over deskundigheid en ervoor zorgen dat onze gezamenlijke doelen gehaald worden: goede zorg en basisbehoeftes zoals voedsel en medicijnen bereikbaar maken voor iedereen.

Actie button

Een content heading

Sossah Ambulance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.